Souhlas se zpracováním osobních údajů - registrace uživatele

1. Udělujete tímto souhlas podnikající fyzické osobě Milan Škoda-FOTO, se sídlem U Elektrárny 60, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČ: 43164536, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa a dodací adresa
 • telefonní číslo
 • datum narození

2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytvoření zákaznického profilu.
3. Adresa, dodací adresa, telefonní číslo budou zpracovány za účelem doplnění fakturačních údajů.
Datum narození bude zpracováno za účelem uplatnění slevy z ceny zboží nebo služeb.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu užívání uživatelského profilu a dále po dobu 5 let od posledního přihlášení.
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

a. společnost Printbox Sp. z o.o., se sídlem Krakow, Rynek Glówny 17, 31-008 Krakow 267 54 657, IČO: PL676 247 02 10
b. poskytovatel webhostingových služeb, společnost ARIT s.r.o., se sídlem Praha 4 Libuš, Dobronická 1257, PSČ 14800, IČ: 267 54 657,

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Souhlas se zasíláním newsletterů

1. Udělujete tímto souhlas podnikající fyzické osobě Milan Škoda-FOTO, se sídlem U Elektrárny 60, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČ: 43164536, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala tyto osobní údaje:

-        emailovou adresu

2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. E-mailovou adresu je nutné zpracovat pro účely zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje budou za tímto účelem Správcem zpracovávány po dobu 5 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel marketingového software Mailkit, společnost Mailkit s.r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Novákových 970/41, PSČ 18000, IČ: 264 49 901,
 • poskytovatel webhostingových služeb, společnost ARIT s.r.o., se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 1257, PSČ 14800
 • společnost Printbox Sp. z o.o., se sídlem Krakow, Rynek Glówny 17, 31-008 Krakow 267 54 657, IČO: PL676 247 02 10

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Anonymní projekty

 • Systém umožňuje vytvořit anonymní projekt a přidat do takového projektu fotografie (což se považuje za osobní údaje).
 • Anonymní projekt není vázán na konkrétního uživatele. Přístup k němu má kdokoli, kdo zná jeho ID.
 • ID projektu tvoří 32 náhodných alfanumerických znaků. Šance, že by ID uhodla a použila neoprávněná osoba, je tedy mizivá.
 • Uživateli by mělo být doporučeno včasné uložení projektu, k čemuž je potřeba se přihlásit. Poté již projekt není anonymní a je přístupný pouze danému uživateli po přihlášení do systému.
Miniatury fotografií

 • Systém (fotografické editory) využívají miniatur fotografií.
 • Přístup k miniaturám je chráněn heslem tvořeným 32 náhodnými alfanumerickými znaky.
 • Šance, že by heslo uhodla a použila neoprávněná osoba, je tedy mizivá.
 • Přístup k heslu je možný pouze po úspěšném otevření projektu.
 • Tento způsob zabezpečení je pro ochranu tohoto typu dat dostačující.